logotyp
Niczym nowym jest twierdzenie o kojących właściwościach muzyki. Wiele z nas w życiu codziennym sięga po nią w momentach wzburzenia, po to, by się uspokoić lub wprowadzić w pozytywny nastrój. Muzyka często pomaga też pogłębić już odczuwane przez nas zadowolenie lub po prostu umila spędzany czas.
Jaki jednak wpływ miałaby skrupulatnie zaplanowana terapia muzyką na jakość życia studenckiego? Czy byłaby w stanie podwyższyć poziom kompetencji emocjonalnych?
Termin “kompetencje emocjonalne” obejmuje zarówno kompetencje osobiste i społeczne, takie jak samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia i inne umiejętności społeczne. Obejmuje właściwie wszystkie elementy osobowości, które mają decydujący wpływ na jakość życia jednostki i stanowią o poziomie jej dojrzałości.
Coraz częściej w procesie rozwijania „kompetencji emocjonalnych” używa się technik muzykoterapii. Terapie, w których centralną rolę pełni muzyka, prowadzą wykwalifikowani muzykoterapeuci. Wykorzystuje się techniki aktywne, takie jak improwizacje instrumentalne, wokalne i ruchowe, taniec czy śpiew, a także receptywne – relaksację i wizualizację.
Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie badano efektywność receptywnych technik muzykoterapii w rozszerzaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki. Przygotowany specjalnie program obejmował odsłuchiwanie muzyki i towarzyszącym jej instrukcjom słownym (tekstu wizualizacji).
Członkowie grupy eksperymentalnej zaobserwowali u siebie korzystną zmianę w zakresie kompetencji emocjonalnych – przede wszystkim znacznie zmniejszyły się ich obawy o ośmieszenie się na zajęciach, polepszyło się ich samopoczucie. W przypadku większości twierdzeń podawanych do ustosunkowania się po eksperymencie, takich jak „martwię się wynikami najbliższej sesji” nie zauważono istotnej zmiany w grupie eksperymentalnej, jednak zauważono istotne pogorszenie w grupie kontrolnej – można by więc mówić o profilaktycznej roli takiej terapii. Okazało się, że muzykoterapia może mieć efektywny wpływ na kompetencje emocjonalne, a jej efekty mogą utrzymywać się przez długi czas już po kilku tygodniach pracy.
Bibliografia:
http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2007n3s67Stachyra.pdf?fbclid=IwAR2oNqAFU94EiMgiCMZhuIjItA2W165vbh-t6xxpmOeAWSk-aOY47LOb-L0
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp