logotyp

W czasie globalnej pandemii zadowolenie ze związku może być wystawione na próbę. W niniejszym poście przyjrzymy się temu, jak różne dodatkowe stresory mogą wpływać na pary i ich radzenie sobie w relacji. Słaba sytuacja ekonomiczna, utrata pracy, bądź stres z nią związany może otwierać więcej możliwości konfliktu ograniczając możliwości działań, które mogą sprzyjać wzrostowi i zażyłości w związku. W kontekście obecnej pandemii ten dodatkowy stres może osłabiać zdolność do interakcji z partnerem/partnerką w konstruktywny sposób, potencjalnie obniżając jakość relacji. Kolejnym czynnikiem jest rasa i przynależenie do mniejszości etnicznych. Przykładowo Hiszpanie, Latynosi, Amerykanie, czy też rdzenni mieszkańcy Alaski są bardziej narażeni na zarażenie się COVID-19 i cięższe przechodzenie choroby. W rezultacie pary z tych grup mogą doświadczać silniejszego stresu związanego z COVID-19, co jeszcze bardziej obciąża ich związek. Analizując model rodziny, okazuje się, że to rodzice , w porównaniu z osobami nieposiadającymi dzieci, zgłaszają, że czują się znacznie bardziej zestresowani w wyniku obecnego kryzysu. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są również: młody wiek rodziców i dzieci, niskie dochody, czy posiadanie dzieci przed zawarciem małżeństwa. Dzielenie obowiązków związanych z gospodarstwem domowym i opieką nad dziećmi może powodować dodatkowy stres, biorąc pod uwagę, że rozdzielanie obowiązków wiąże się z konfliktem nawet w zwykłych okolicznościach. Jeśli chodzi o wiek, patrząc na ryzyko zarażenia się COVID-19 i związane z tym ewentualne powikłania, czy śmiertelność, wydawałoby się jasne, że pary w starszym wieku będą bardziej narażone na długofalowy stres i zmniejszenie satysfakcji ze związku. Jednak, jak pokazują badania, jakość relacji jest zwykle wyższa właśnie wśród starszych par w porównaniu z parami w średnim wieku. Starsze pary charakteryzują się bowiem bardziej przychylnym postrzeganiem swoich partnerów i wykazują bardziej pozytywne emocje podczas omawiania problemów, co może pomóc im przetrwać trudny okres pandemii.

Bibliografia:

Pietromonaco, P.R., & Overall, N.C.(2020). Applying relationship science to evaluate how the COVID-19 pandemic may impact couples’ relationships. American Psychologist. Dostęp online: http://dx.doi.org/10.1037/amp0000714

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp