logotyp

Samotność przez wiele dekad przypisywana była osobom starszym, jednak jak można zauważyć na podstawie różnych badań, te statystyki uległy zmianom. Jak przedstawia autorka artykułu, samotność dotyczy coraz częściej osób młodych między 16 a 24 rokiem życia. Samotność wynikać może w dużej mierze ze stresu, który u młodych dorosłych powstawać może przez wiele czynników. Młody człowiek, stoi przed szeregiem zmian i koniecznością adaptacji do zaistniałych sytuacji. Dla wielu studentów taką sytuacją może być oddalenie się od rodziny, dostosowanie się do nowego otoczenia, zmiana formy nauczania lub podjęcie odpowiedzialności za swój wolny czas, uczenie się i finanse. Co więcej, Joanna Wrótniak podkreśla, że jednym z głównych powodów występowania samotności u młodych dorosłych jest nacisk na sukces, znalezienie pracy, która daje satysfakcję i dobre zarobki. W efekcie budzi to lęk studentów i niepokój o przyszłość.
Jedną z metod scharakteryzowania samotności jest podzielenie jej na trzy fazy, dzięki którym możliwe jest zdiagnozowanie sytuacji:

Pierwsza faza: samotność chwilowa, przemijająca – poczucie samotności trwa krótko i jest reakcją na zmianę zachodzącą w życiu, na okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować utratę kontaktu z bliskimi ludźmi
Druga faza: stopniowe odsuwanie się – związane z utratą zaufania do samego siebie i do innych, ze zmianą sposobu wyrażania się i zachowania.
Trzecia faza: samotność chroniczna – wiąże się z zatraceniem predyspozycji do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, do wyrażania i przyjmowania uznania, do komunikowania się oraz z samowyobcowaniem, apatią i sceptycyzmem.

Autorka przedstawia również, że samotność może być przedstawiona w ujęciu negatywnym lub pozytywnym. O samotności negatywnej, mówimy gdy towarzyszą jej przykre doznania np. smutek, niepokój, żal oraz agresja. Natomiast samotność pozytywna występuje, gdy odczuwamy radość z bycia samemu, wynikającą z poczucia wewnętrznego ukojenia.
Autorka tekstu przedstawia również swoje własne badania przeprowadzone na młodzieży akademickiej. ,, Analiza uzyskanych wyników ujawniła, że problem samotności dotyka młodzież akademicką, prawie 60% badanych deklaruje, że ją odczuwa. Co może wydać się szczególnie niepokojące, to częstotliwość jej odczuwania. Codziennie odczuwa samotność (11,9%), a raz na kilka dni (27,4%)”.
Na podstawie swoich badań oraz innych badaczy, Joanna Wrótniak podkreśla, że powinno się organizować różnego rodzaje akcje społeczne w celu uświadamiania ludzi o występowaniu samotności wśród młodzieży.

Bibliografia:
Wrótniak J, (2020). Doświadczanie Samotności przez młodych dorosłych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 5, 2020,s. 68-79. DOI: 10.5604/01.3001.0014.1171 

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp