logotyp

MIEJSCE TERAPII WIELORODZINNEJ W LECZENIU NASTOLATKÓW CHORUJĄCYCH NA ANOREKSJĘ PSYCHICZNĄ

Anoreksja psychiczna u nastolatków jest problemem powszechnie występującym na terenie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Charakteryzuje się również najwyższymi wskaźnikami umieralności w porównaniu do innych zaburzeń psychicznych w tej populacji. Badacze Taurogiński i Tomasiewicz (2019) z Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dokonali opisu metody polegającej na terapii wielorodzinnej w leczeniu anoreksji psychicznej u nastolatków oraz przeglądu dotychczasowych badań.
Autorzy wskazują na fakt, że rodziny, w których występuje problem anoreksji u jednego z dzieci, charakteryzują się bardzo bliskimi więziami oraz tendencją do unikania konfliktów. Co więcej, każda z osób narażona jest na wysokie poczucie winy, stygmatyzację czy izolację. Terapie rodzinne, angażujące wszystkich członków najbliższej rodziny chorego, w wielu przypadkach pozwalają na rezygnację z jego hospitalizacji oraz zapewniają wsparcie psychiczne zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Terapia wielorodzinna zakłada spotkania kilku rodzin dotkniętych problemem anoreksji psychicznej u jednego z dzieci. Pozwala ona uczestnikom, spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy, zbudować poczucie solidarności i wzajemnego wsparcia. Zmniejszone zostaje również ryzyko izolacji i stygmatyzacji tych rodzin przez otoczenie.

Skuteczność tej metody została potwierdzona kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich 30 lat przez zespoły z Drezna, Londynu czy Mediolanu. Raportowały one poprawę stanu pacjentów w zakresie masy ciała, nawyków żywieniowych, nastroju i samooceny oraz wzrost wiary we własne możliwości i obniżenie poczucia winy u rodziców tych pacjentów. Jak dotąd dokonano tylko jednego badania wieloośrodkowego z randomizacją, które wykazało, że terapia wielorodzinna jest równie skuteczna co terapia angażująca pojedyncze rodziny, a w niektórych aspektach dawała lepsze efekty (m.in.: satysfakcja pacjentów i ich bliskich, wyższe kategorie w skali Morgana-Russela oceniającej nasilenie objawów zaburzeń odżywiania). Kolejne badania wieloośrodkowe z randomizacją zaplanowane są we Francji na kilka następnych miesięcy, jednak już dziś terapeuci wiążą duże nadzieje z terapią wielorodzinną i wskazują potrzebę jej rozwoju i dalszych badań.

Taurogiński, B., Tomasiewicz, A. K. (2019). Miejsce terapii wielorodzinnej w leczeniu nastolatków chorujących na anoreksję psychiczną. Opis metody i dotychczasowych wyników badań. Psychoterapia 4, 191 (5–16)

DOI: 10.12740/PT/115139.

Aleksandra Alberska

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp