logotyp

LECZĄCY WPŁYW HORMONU MIŁOŚCI

Najnowsze badania zespołu naukowców z King’s College London wykazały, że możliwe jest użycie oksytocyny w celu leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, szczególnie tych o objawach związanych z lękiem społecznym. Wspomniany wcześniej hormon kojarzony jest głównie z przywiązaniem, zaufaniem i miłością. Dlatego nie wydaje się być zaskakującym, że oksytocyna wpływa pozytywnie na nasze relacje społeczne. Wydzielana jest w podwzgórzu. Oddziałuje na szereg zachowań zarówno kobiet jak i mężczyzn, jednak szczególnie istotnie wpływa na przebieg porodu oraz na stan organizmu matki tuż po nim. To między innymi dzięki oksytocynie wytwarzana jest więź mamy z dzieckiem. Ponadto, jak dowiedli londyńscy naukowcy, hormon ten może działać zbawiennie w przypadku leczenia objawów chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, autyzm, lęk, czy depresja.
Badacze przeprowadzili eksperyment używając oksytocyny w rozpylaczu. Okazało się, że jej działanie było odmienne w zależności od ścieżki, jaką trafiała do mózgu. Zjawisko to mierzono za pomocą fMRI. Wykazano, że oksytocyna hamuje przepływ krwi do ciała migdałowatego, które jest głównym obszarem mózgu zaangażowanym w przetwarzanie emocji, relacji społecznych, a co za tym idzie także lęku społecznego. W efekcie stany związane z lękiem i negatywnymi emocjami zostają znacznie wyciszone. Dlatego terapia oksytocyną wydaje się być skuteczna w przypadku leczenia wyżej wymienionych chorób, czy zaburzeń. Naukowcy zaznaczyli, że kolejne badania związane z oksytocyną, powinny skupiać się na jej wpływie na konkretne obszary mózgu. To odkrycie byłoby przełomowe w zakresie leczenia psychiatrycznego ukierunkowanego na konkretne zaburzenia oraz choroby.

Martins, D. A., Mazibuko, N., Zelaya, F., Vasilakopoulou, S., Loveridge, J., Oates, A., & McAlonan, G. (2020). Effects of route of administration on oxytocin-induced changes in regional cerebral blood flow in humans. Nature Communications, 11(1), 1-16.

DOI: 10.1038/s41467-020-14845-5


Agata Florczyk

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp