logotyp

NIEBEZPIECZNE ROZGRYWKI - UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH I JEGO PRZYCZYNY

Gry komputerowe zyskują na popularności, co prowadzi do pojawiania się problemów w związku z ich nadużywaniem. Zaburzenie określane jako gaming disorder (GD) pojawiło się w najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Piotr Grajewski oraz Małgorzata Dragan postanowili zbadać zależności pomiędzy negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie, stylem przywiązania, dysocjacją oraz uzależnieniem od gier komputerowych.
Analizie poddanych zostało 1288 graczy między 15 a 67 rokiem życia. Badani wypełniali cztery kwestionariusze: Skalę Internet Gaming Disorder (IGD), Kwestionariusz Doświadczeń z Dzieciństwa, Skalę Doświadczenia w Bliskich Relacjach (Experiences in Close Relationship-Revised) oraz Curious Experience Survey (CES) - kwestionariusz złożony z trzech skal: zaabsorbowania, amnezji i depersonalizacji, czyli mechanizmów dysocjacji. Spośród badanych 152 osoby zostały uznane za cierpiące na GD. Okazało się, że wyższe wyniki w kwestionariuszach uzupełnianych przez badanych korelują z wyższymi wynikami na skali IGD.
Badacze wykazali, że trudne doświadczenia z dzieciństwa (szczególnie przemoc psychiczna i zaniedbanie emocjonalne) realnie zwiększają ryzyko uzależnienia od gier komputerowych. Czynnikiem wpływającym na podatność na GD jest także doświadczanie lęku w bliskich relacjach. Dodatkowym rezultatem badania jest wykazanie, że mężczyźni są bardziej podatni na GD niż kobiety. Grajewski i Dragan zaznaczyli wiele ograniczeń zastosowanej przez nich metody badawczej, podkreślając konieczność prowadzenia dalszych badań w zakresie uzależnień od gier komputerowych.

Grajewski, P., Dragan, M. (2020). Adverse Childhood Experiences, Dissociation, and Anxious Attachment Style as Risk Factors of Gaming Disorder. Addictive Behaviors Reports, 100269.
DOI: 10.1016/j.abrep.2020.100269


Lena Fałtynowicz

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp