logotyp

APLIKACJA DIAGNOZUJĄCA DEPRESJĘ POPORODOWĄ?

Depresja poporodowa dotyka obecnie 6,5-14,5% kobiet na całym świecie. Zaburzenie to wpływa nie tylko na samopoczucie matki, ale przyczyniać się może również do powstawania zaburzeń w rozwoju poznawczym i emocjonalnym jej dziecka. Powstało wiele badań zajmujących się depresją poporodową, jednak odnoszą się one w większości do matek zdrowych dzieci, podczas gdy nasza wiedza na temat matek dzieci leczonych na oddziałach intensywnej terapii pozostaje niewielka. Są one szczególnie narażone na stres i niepokój, związane z leczeniem, jak również z ograniczeniem kontaktu ze swoim dzieckiem. Aby w prosty i szybki sposób wykryć przypadki depresji poporodowej u tych kobiet, stworzono specjalną aplikację na telefony z oprogramowaniem Androida, opartą na Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).
W badaniu, przeprowadzonym za pomocą aplikacji, wzięło udział 40 kobiet, podzielonych na grupy ze względu na opiekę medyczną udzielaną dziecku (opieka mieszana lub opieka na oddziale intensywnej terapii noworodków). Odkryto, że prawdopodobieństwo wystąpienia depresji poporodowej u matki jest wyższe (5,343), jeśli jej dziecko pozostaje pod opieką na oddziale neonatologii. Bardziej narażone na depresję są również kobiety, które rodzą swoje pierwsze dziecko (3,756).
Niniejsze badanie sugeruje więc, że kobiety, których dziecko znajduje się na oddziale intensywnej terapii, powinny być objęte szczególną opieką i wsparciem psychologicznym, aby w miarę możliwości powstrzymać u nich rozwój depresji poporodowej.

Sarli, D., Asmawati, M. I., Yanti, M., Gunawan, I. (2020). Baby Blues Screening for Mothers with Babies Cared for in the NICU Room Based on Android Applications. International Medical Journal

Aleksandra Alberska

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp