logotyp

TERAPIA DEPRESJI I STANÓW LĘKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM KONI

Wykorzystanie zwierząt w leczeniu chorób znane jest w medycynie od dawna. Z hipoterapii korzystają najczęściej ofiary wypadków czy osoby z niepełnosprawnością fizyczną. Badania wykazują jednak, że konie to zwierzęta o niezwykle wysokiej inteligencji emocjonalnej (m.in. dzięki bardzo dobrze rozwiniętemu mechanizmowi „uciekaj lub walcz” i umiejętności czytania mowy ciała).
Naukowcy z Islamic Azad University przeprowadzili badania dotyczące wpływu koni na przebieg terapii pacjentów, u których zdiagnozowano depresję i stany lękowe. W badaniu wzięło udział 10 osób w wieku 25-35 lat, które przez 6 miesięcy uczęszczały na zajęcia terapeutyczne z udziałem koni (32 dwugodzinne sesje). Za pomocą pre- i posttestów (Five Facet Mindfulness Questionnaire, Pittsburgh Sleep Quality Index, Beck Depression and Anxiety Inventory) zmierzono jakość ich snu, poziom depresji i stanów lękowych oraz uważności.
Wyniki testów wykazały, że (w porównaniu do grupy kontrolnej, korzystającej ze zwyczajnej terapii) praca z końmi znacząco poprawiła uważność oraz pozytywnie wpłynęła na poziom depresji, stanów lękowych, jak i zaburzeń snu. Naukowcy twierdzą, że kluczową kwestią dla poprawy stanu zdrowia uczestników był fakt skupienia uwagi na interakcji z koniem oraz wykonywanie praktycznych zadań poza ścianami gabinetu.

Rezaee, M., Jarir Ahmadi, S., & Tavakoli Azghandi, M. (2020) Effectiveness of an Equine-Assisted Therapy Program for improvement of psychological symptoms of adults with depression and anxiety. Middle Eastern Journal of Disability Studies.

Aleksandra Alberska

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp